چه خبر؟

اخبار مدرسه‌ی ما

ضیافت افطاری رویش

۰۴

۰۲

نويسنده: ادمين

۰۲/۰۲/۰۴

محفل قرآنی  دختران رویش

۰۴

۰۲
روز درختکاری

۰۴

۰۲

نويسنده: ادمين

۰۲/۰۲/۰۴

اجرای سرود

۰۴

۰۲

نويسنده: ادمين

۰۲/۰۲/۰۴

نامه به امام زمان

۰۴

۰۲

نويسنده: ادمين

۰۲/۰۲/۰۴

اردو مادر و دختری

۰۴

۰۲

نويسنده: ادمين

۰۲/۰۲/۰۴

اعیاد شعبانیه 1401

۰۴

۰۲

نويسنده: ادمين

۰۲/۰۲/۰۴

پروژه عصر شیرین

۰۴

۰۲

نويسنده: ادمين

۰۲/۰۲/۰۴

روز سوم جشنواره 1401

۲۱

۱۱

نويسنده: ادمين

۰۱/۱۱/۲۱

روز دوم جشنواره

۲۱

۱۱

نويسنده: ادمين

۰۱/۱۱/۲۱

بزرگداشت روز پدر  1401

۲۱

۱۱

نويسنده: ادمين

۰۱/۱۱/۲۱

جشن فرشته ها  1401

۲۱

۱۱

نويسنده: ادمين

۰۱/۱۱/۲۱

مراسم سالگرد شهادت سردار دل ها

۲۱

۱۱
حضور آتش نشانان

۱۳

۱۰

نويسنده: ادمين

۰۱/۱۰/۱۳

هفته تربیت بدنی

۲۰

۰۸
ورزش صبحگاهی در دبستان رویش

۲۸

۰۷
آغاز سال تحصیلی 1401-1402

۲۸

۰۷
برگزیدگان مسابقات شهرستان

۱۷

۱۱