background
مهد، پیش دبستانی و دبستان رویش
چشم انداز دبستان رويش
 •   چشم انداز

  در چشم انداز، رویش مجموعه ای است متفاوت از لحاظ علمی و معرفتي. مجموعه متشکل است :

  1. معلمانی متخصص در زمینه آموزشی(مرجع مناسب به عنوان آموزش)، خودآگاه، کنترل گر، مشتاق، یادگیرنده و دارای شخصیت حرفه ای و قالب منحصر به فرد خود
  2.  دانش آموزان توانمند در تفکر عقلانی، شناخت استعدادهای شخصی و حرکت در مسیر ثمر دادن استعدادها و توانمند در حوزه مهارتی، اجتماعی. علمی
  3.  اولیا ی آگاه و مشتاق به همراهی با سیستم آموزشی
  4. محیط مدرسه محیط امن و آرام همراه با جذابیت های بصری مبتنی بر ایجاد انگیزه، دارای تجهیزات آموزشی کامل و مکانی جهت رشد واقعی دانش آموز، سیستم آموزشی منطبق بر بروزترین سیستم آموزشی موجود در دنیا و منطبق بر فطرت و ارزش‌های انسانی
مهد، پیش دبستانی و دبستان رویش

۲۹

۰۹

نوشته شده توسط: ادمين

مهد، پیش دبستانی و دبستان رویش

 

 استراتژی


 • توسعه علمی و معرفتي کادر، مربیان، دانش آموزان، اولیا
 • حرکت در مسیر تغییر و تحول در سیستم آموزشی و پر کردن خلأهای موجود در سیستم
 •  شناساندن مجموعه به عنوان مجموعه تحول گرا در جامعه

 

 خط مشی

 •  حفظ کرامت انسانی دانش آموز که منجر به رشد شخصیتی دانش آموز می‌شود
 • پرورش روحیه گفتگو و تفکر در دانش آموزان در قالب کارهای گروهی، قصه خوانی
 • تقویت خلاقیت در کارهای عملی با استقبال از ایده های نو و حمایت در اجرا و پیاده سازی
 • پرورش روحیه کارگروهی با تقسیم وظایف و دادن مسئولیت ها به دانش آموزان در طراحی، برنامه ریزی و اجرا
 • آشنایی دانش آموزان با اصول اخلاقی منطبق بر فطرت در قالب داستان و در موقعیت های ایجاد شده در تعامل بین دوستان و مربیان
 •  آموزش در فضاهای متفاوت و بازدیدهای علمی و عمومی جهت کسب تجربه و آموزش از طریق مشاهده شخصی
 • فراهم کردن بستر تجربه سبک زندگی اسلامی در ساعات آموزشی در قالب الگوهای رفتاری و فعالیت‌های علمی، فرهنگی، ورزشی، تربیتی
 • قراردادن دانش آموزان در بسترهای متفاوت برای کشف استعدادها توسط مربیان و همچنین شناخت بهتر دانش آموز از خود
 • جهت دهی دانش آموزان به سمت تولیدگر بودن، جایگزین کردن انباشتن محفوظات در قالب کارهای عملی تحقیقاتی در جهت رفع نیازهای موجود
 • برگزاری کارگاه‌هایی جهت افزایش سطح علمی و معرفتي اولیا، مربیان، کادر
 • پایه گذاری اصول رفتاری مبتنی بر اخلاق انسانی و اسلامی در میان همکاران
 • تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در میان مربیان، کادر، دانش آموزان