هفته کتاب و کتابخوانی

۲۰

۰۸
هفته کتاب و کتابخوانی

کتاب و کتابخوانی باید بخشی از زندگی مان باشد، مثل غذا خوردن، خوابیدن و تفریح! کتابخوانی برای کودکان راه و رسم خود را دارد و چه خوب است بدانید که اول باید کودک را مجاب به کتابخوانی کنید و سپس به سراغ انتخاب کتاب مناسب برای او برویم

ما در مجموعه رویش این موضوع را از موضوعات مهم قابل بررسی دانسته و برای تشویق عزیزان دلمان به کتاب و علاقمندی نوگلانمان به مطالعه ، کتابخانه دائمی عمومی  و کلاسی برقرار کرده  و همچنین در هفته کتابخوانی هر روز به موضوعی خاص مربوط به خواندن و مطالعه به صورت صوت و تصویر می‌پردازیم باشد که سهمی کوچک در ایجاد رابطه بین کودک و کتاب ،این یار مهربان داشته باشیم.