هفته تربیت بدنی

۲۰

۰۸
هفته تربیت بدنی

امروزه دانش #تربيت بدني و علوم ورزشي، درنظام آموزش و پرورش جهان، جايگاهي بس ارزشمند و پر اهميت يافته است.

 به طوري كه در #برنامه و دوره هاي تحصيلي مدارس با فراهم آوردن فرصت هاي لازم براي دانش آموزان ، آن ها را در زمينه هاي مختلف رشد جسمي، عاطفي، ذهني و مهارتي ياري مي دهد ، تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و #تربیت و وسیله ای برای رشد روح و جسم عزیزان دلبندمان است از این رو در مجموعه  رویش  یکی از کارگاه های سالانه والد و فرزند به این مهم اختصاص یافته و در هفته تربیت بدنی اولین کارگاه اختصاصی برگزار گردیده است .