آغاز پیش ثبت نام مجموعه رویش

۰۲

۱۱
آغاز پیش ثبت نام مجموعه رویش

بسمه تعالی 

دبستان رویش می‌کوشد با فراهم آوردن محیطی امن و صمیمی، فضای آموزشی را تبدیل به محیطی جهت تجربه سبک زندگی متعادل فطری نماید. 
در این راستا با همکاری نخبگان آموزشی، پژوهشی و تربیتی در تلاش‌ایم خروجی مجموعه، دانش‌آموزانی خودآگاه در توانمندی‌ها و نیازمندی‌های شخصی، تولیدگر و آماده‌ی پذیرفتن نقش‌های اجتماعی باشند.
همچنین با همراهی پیوسته مشاوران تربیتی و آموزشی مختص هر دانش آموز، شاهد پیشرفت دانش‌آموزان در زمینه خودشناسی و رشد معنوی خواهیم بود زیرا که اعتقاد ما بر این است 
برای فرد خودشناس و خودآگاه بن بستی وجود نخواهد داشت.